Anasayfa / Haberler / Genel / Kutlu Cumhuriyet ile Asra 1 Kala! (Klip)

Kutlu Cumhuriyet ile Asra 1 Kala! (Klip)

Ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından Türk Milletine verilen en büyük hediye olan Türkiye Cumhuriyeti, 99. yaşına giriyor.

Kurtuluş destanını yazıp tüm dünyaya bunu tescil ettiren Türk milletinin büyük bir coşku ile kutladığı cumhuriyet, millet egemenliğinin de tartışılmaz bir nişanesi oldu. Asra sadece bir kala cumhuriyetin karşı karşıya kaldığı tüm tehdit ve tehlikelere rağmen, Türk gençliği de kendisine bırakılan bu kutlu emanete nasıl sahip çıkacağını, Ata’sının şu sözlerinden öğrendi.

“Ey Türk gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini, ilelebed muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbâlinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbâlde dahi seni, bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezâhür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bi’l-fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahîm olmak üzere, memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbâlinin evlâdı! İşte, bu ahvâl ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur!”

Bu vesileyle GiTMEDYA olarak; başta “Benim nâçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli mücadele kahramanı tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnet ile anıyoruz.

Metin: Alime Nur Turan
Görüntü Düzenleme: Aysun Sarı
Müzik - Kayıt: Yusuf Turan - Emrullah Sezer

Göz Atın...

GiTMEDYA 2023’ü Sordu

2022’nin bitmesine sayılı saatler kala GiTMEDYA olarak halkın nabzını yokladık. Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha …