Anasayfa / Haberler / Genel / Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık!

Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık!

Ulu önderimiz ve ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman arkadaşlarının verdiği Kurtuluş Savaşı’nı küçümseyen ve karalamaya çalışan tüm hainlere rağmen Uşak’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını gurur ve coşku ile kutluyoruz!

30 Ağustos Başkumandanlık Meydan Muharebesi ve kazanılan zaferin ardından Türk Ordusu, Uşak’taki düşman güçlerini bozguna uğratarak buradaki işgale son vermiştir.

Vahşi emperyalist işgale boyun eğmeyen Uşak, 1 Eylül 1922’da düşman unsurlarından arındırılırken, en üst rütbedeki saldırganlardan biri olan General Trikupis’in esir edildiği yer olarak da tarihteki yerini almıştır.

GiTMEDYA olarak tüm Uşaklılar’ın kurtuluş gününü kutluyor, başta büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadelenin tüm kahramanlarını, rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz.

Türk milletinin milli değerlerine son dönemde saldırmayı adet haline getirenlere ve milli mücadeleyi unutturmak isteyen gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunan güruha hatırlatmak isteriz ki; ulu önderimizin hitap ettiği Türk gençliği olarak vazifemizin tam olarak bilincindeyiz. Unutmadık, unutturmayız!

Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakruzaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

Mustafa Kemal Atatürk

GiTMEDYA HABER MERKEZİ

Göz Atın...

Çanakkale Zaferi’nin 109’uncu Yıldönümü

Türk milletinin içinde bulunduğu imkansızlıklara rağmen emperyalist işgalcilere karşı Çanakkale’de elde ettiği büyük zafer, Türk …